Home / EMA

EMA

EMA

Alta Røde kors arrangerer aktiviteter for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i Alta. Siden starten av 2016 har vi hatt månedlige friluftskvelder ulike steder i nærmiljøet. Vi lager mat på bål og har blant annet konkurranser, leker, hinderløyper, slakkline og fresbee-golf. Av og til samles vi inne hvor vi arrangerer kanonball- eller fotballturnering. Norske ungdom deltar også på disse møteplassene.

Aktivitetene er gratis.

Målgruppe: EMA, enslige mindreårige flyktninger og norske ungdom fra 15 til 18 år.

Aktiviteten drives av frivillige.

Kontakt oss hvis du vil være med på EMA-aktivitetene som deltaker eller leder.

Kontaktinformasjon: Marianne Haugvik Hodne (tlf 95 72 95 93)